المان های قالب

تب های آجاکس محصولات

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم جانبی
 • مبلمان

سرکه خرما۲۸۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
 • ۲۸۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه طبیعی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه خرما ۱۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۱,۶۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

پودر هسته خرما

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۰۰ تومان
 • ۲۰۰ گرمی
 • بدون مواد افزودنی
 • سالم و بهداشتی
 • دارای پروانه بهداشتی
 • حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی
المان های قالب

تب بندی آجاکس به صورت تکی

shirt-tab مد روز
محصول ویژه
 • محصول ویژه
 • مردانه
 • زنانه

سرکه خرما ۱۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۱,۶۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه بالزامیک

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۲۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای تاییدیه استاندارد
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

پودر هسته خرما

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۰۰ تومان
 • ۲۰۰ گرمی
 • بدون مواد افزودنی
 • سالم و بهداشتی
 • دارای پروانه بهداشتی
 • حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی

شیره خرما

۹۶,۰۰۰ تومان ۷۶,۸۰۰ تومان
 • ۴ کیلوگرم
 • تهیه شده به روش سنتی
 • پاستوریزه و تصفیه شده
 • بدون شیرین کننده نباتی و فروکتوز
 • دارای آهن فراوان
 • نقش مؤثر در متابولیسم بدن و کم خونی
المان های قالب

تب های آجاکس محصولات جداگانه

مد روز
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه

سرکه خرما۲۸۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
 • ۲۸۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه بالزامیک

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۲۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای تاییدیه استاندارد
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه خرما ۱۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۱,۶۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

پودر هسته خرما

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۰۰ تومان
 • ۲۰۰ گرمی
 • بدون مواد افزودنی
 • سالم و بهداشتی
 • دارای پروانه بهداشتی
 • حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی
المان های قالب

محصولات آجاکس تب بندی برگه

shirt-tab پوشاک
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه

شیره خرما

۹۶,۰۰۰ تومان ۷۶,۸۰۰ تومان
 • ۴ کیلوگرم
 • تهیه شده به روش سنتی
 • پاستوریزه و تصفیه شده
 • بدون شیرین کننده نباتی و فروکتوز
 • دارای آهن فراوان
 • نقش مؤثر در متابولیسم بدن و کم خونی

سرکه خرما۲۸۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
 • ۲۸۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه بالزامیک

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۲۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای تاییدیه استاندارد
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه خرما ۱۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۱,۶۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات
المان های قالب

تب بندی آجاکس به همراه آیکون

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت
 • لوازم آشپزخانه

سرکه خرما۲۸۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
 • ۲۸۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه طبیعی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

شیره خرما

۹۶,۰۰۰ تومان ۷۶,۸۰۰ تومان
 • ۴ کیلوگرم
 • تهیه شده به روش سنتی
 • پاستوریزه و تصفیه شده
 • بدون شیرین کننده نباتی و فروکتوز
 • دارای آهن فراوان
 • نقش مؤثر در متابولیسم بدن و کم خونی

پودر هسته خرما

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۰۰ تومان
 • ۲۰۰ گرمی
 • بدون مواد افزودنی
 • سالم و بهداشتی
 • دارای پروانه بهداشتی
 • حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصولات با دکمه بارگذاری

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی

سرکه خرما ۱۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۱,۶۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

پودر هسته خرما

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۰۰ تومان
 • ۲۰۰ گرمی
 • بدون مواد افزودنی
 • سالم و بهداشتی
 • دارای پروانه بهداشتی
 • حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی

سرکه خرما۲۸۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۰۰ تومان
 • ۲۸۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات

سرکه طبیعی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ گرم
 • بدون مواد افزودنی
 • توان ترشی ۵%
 • دارای طبع گرم
 • عدم داشتن طعم شیرین
 • مناسب مصرف به عنوان چاشنی در انواع غذا و تهیه ترشیجات
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصول به صورت کاروسل

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم آشپزخانه
 • مبلمان